Lekarz Władysław Bryc

lekarz Bryc

dr n. med. Władysław Bryc

Dr n. med. Władysław Bryc jest I o z chirurgii ogólnej i specjalistą z urologii.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie otrzymując dyplom i tytuł lekarza medycyny. Po piątym roku studiów odbył praktykę wakacyjną w oddziale chirurgii i oddziale wewnętrznym w RFN. Po ukończeniu studiów pracuje Szpitalu Rejonowym w Hrubieszowie gdzie uzyskał specjalizację z chirurgii I o z wynikiem bardzo dobrym. Następnie pracuje w Oddziale Urologii WSzZ w Częstochowie i uzyskuje w 1985 roku specjalizację z urologii z wynikiem bardzo dobrym. W 1999 r przedstawił rozprawę doktorską przed komisją egzaminacyjną ŚAM w Katowicach, Wydziału Lekarskiego za którą przyznano mu tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Następnie odbył dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu - specjalność: zarządzanie w ochronie zdrowia Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania.

W Oddziale Urologii WSzZ w Częstochowie na stanowisku asystenta, zastępcy ordynatora i ordynator. Po likwidacji Oddziału Urologii WSzZ w 2007 r, od 1998 roku pracuje w Oddziale Urologii MSzZ. W pierwszej kadencji Izb Lekarskich delegat na Zjazd Okręgowy i Krajowy oraz członek Okręgowej Rady Izby Lekarskiej w Łodzi.

Publikacje

 • 1 Modification of retropubic prostatectomy. 7 Kongres EAU. Budapeszt, Węgry. 26-28 czerwca 1986.
 • 2 Wpływ maksymalnej ablacji androgenowej na stężenie w surowicy leptyny, neuropeptydu Y i insuliny u chorych z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Rozprawa doktorska, ŚAM w Katowicach, Wydział Lekarski.
 • 3 Leptyna - ogniwo łączące gospodarkę energetyczną z funkcja gonadalną. Endokrynologia Polska, styczeń 2000.
 • 4 Hormonal regulation of appettite and body mass in patients with advanced prostate cancer treated with combined androgen blockade. Journal of Endocrinological Investigation. Styczeń 2001.
 • 5 The influece of luteinizing hormone-releasing hormone analog on serum leptin and body composition in women with solitary uterine myoma. American Journal of Obstetrics and Gynecology. Marzec 2002.
 • 6 Przezzasłonowa podcewkowa taśma prolenowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.
 • 7 Serum copeptin as a predictor of risk of hyponatremia after transurethral prostatectomy. Kidney Research and Clinical Practice. Marzec 2023.
 • 8 Wystąpienia na kongresach lub posiedzeniach PTU

KURSY I SZKOLENIA

 • 1981-85 Kursy i staże obowiązujące do specjalicacji
 • 1985-94 Kursy i szkolenia głównie w USG, urologii endoskopowej i urologii dziecięcej.
 • 1995 Kurs BHP dla kadry kierowniczej. Częstochowa: 10-14 stycznia, WSzZ.
 • 1995 Szkolenie w zakresie przepisów i warunków BHP z urządzeniami laserowymi. Warszawa: 29 maja, Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie
 • 1996 Biopsja cienkoigłowa w diagnostyce chorób sutka i prostaty. Zabrze: 28-29 marca, I Katedra i Zakład Patomorfologii
 • 1996 Urologia Dziecięca. Bytom: 11-15 marca, II Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej
 • 1997 Elektroresekcja przezcewkowa. Warszawa: 3 październik, Katedra i Klinika Urologii A.M.
 • 1997 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa monitorowana ultrasonograficznie. Warszawa: 17 maj, Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.
 • 1997 Ureterorenoskopia w leczeniu kamicy moczowej. Warszawa: 2-3 czerwca, Katedra i Klinika Urologii A.M.
 • 1997 Laparoskopia w urologii. Bydgoszcz: 7-8 październik, Szpital Wojewódzki
 • 1998 Szkolenie uprawniające do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za stan ochrony przed promieniowaniem jonizującym w pracowniach rentgenowskich. Częstochowa.
 • 1998 Laparoskopia zabiegowa. Łódź: 16-27 marzec, Klinika Chirurgii Instytutu Endokrynologii A.M. w Łodzi.
 • 2001 Warsztaty z laparoskopii urologicznej. Bydgoszcz: 9- 10 marzec, Szpital Wojewódzki - Oddział Urologii
 • 2001 Diagnostyka urodynamiczna. Warszawa: 12 maj, Medyczne Centrum Diagnostyki Urodynamicznej URO- DYN
 • 2001 Laparoskopia w urologii. Olsztyn: 20-21 kwiecień, Akademia Rolnicza. Organizator: zespół Oddziału Urologii Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • 2001 10 zimowe warsztaty urologiczne. Maria Alm (Austria): 28.01-03.02, Niemieckie Towarzystwo Urologiczne
 • 2002 11 zimowe warsztaty urologiczne. Maria Alm (Austria): Niemieckie Towarzystwo Urologiczne

KONGRESY I KOFERENCJE NAUKOWE

 • Regularne uczestnictwo w kongresach PTU
 • Kongres EAU: 1999-Sztokholm, 2000-Bruksela, 2001-Genewa, 2002- Birmingham
 • Kongres AUA: 2001 Los Angeles, 2002-Orlando
 • Uczestnictwo w sympozjach regionalnych: Oddziału Śląskiego PTU, Urosilesiana, Polsko-Ukraińskich, Galicyjskich, Uroneptunalich, Sekcji Uroginekologii PTG, Sekcji Endoskopwej i ESWL PTU itp.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Urologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne
 • Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne
 • Sekcja Endourologii i ESWL PTU
 • Sekcja Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie

Gabinet Lekarski

Gabinet Lekarski o profilu specjalistycznym urologicznym prowadzi od 1985 roku. W praktyce prywatnej jako jeden z pierwszych lekarzy wprowadził diagnostykę USG. Badanie USG jest stale unowocześniania aparatów (Siemens, Kretz, Medison SonoAce, Voluson E8, MYLAB X6). Wyposażenie aparatów w sondy endoskopowe o wysokiej częstotliwości umożliwiają dokładną diagnostykę gruczołu krokowego i wykonywanie dokładnej biopsji stercza w podejrzeniu raka. Ostatnio rozszerzono o fuzyjną biopsję stercza.

Godziny przyjęć lekarza

Wykonywane czynności

Czynności/zabiegi wykonywane przez lekarza: Władysław Bryc
przychodnia czestochowa

Nasi wszyscy specjaliści

Opieka zdrowotna na najwyższym poziomie