Płukanie przez urostomię i cewnik moczowodowy

Każdy zabieg wykonywany jest przez najlepszego specjalistę